HAT - KALİGRAFİ

Kaligrafi Uzmanı

başarı – sevgi – güven

Hat Dersleri

Hat Eğitim Atölyeleri

Hat sanatı tamamen sanatçıya bağlı bir çalışmadır. Önemli olan hat ile yazmak istediği şeyin belirlenmesidir. Sanatçı ilk olarak yazılacak şeyi kâğıda yerleştirdikten sonra ruhunun ve sanatının elverdiğince sembolleştirerek ve sonucunda da hat sanatı ortaya çıkarmaktadır. Bunu yapabilmek hat sanatının en büyük özelliğidir. Bu özelliği dolayısıyla her yetenekli kişinin hat sanatı yapamaması açıklanmış olur.

  • Kaligrafi Kalemleri

    Kaligrafi Kalemleri

  • Kaligrafi Kalemleri

    Kaligrafi Kalemleri

  • Kaligrafi Kalemleri

    Kaligrafi Kalemleri

Verdiğimiz Diğer Kurslar

Karakalem Hobi Kursları

Karakalem

Karakalem İçerik

Resim Sergisinde

Karakalem Sergiler

Fotoğraf Çek

Gezilere Katıl

Sergile

Ebru Kursu

Dostlarınla Gel

Ebru Gösterileri

Kaligrafi Eğitim Merkezi

Çocuklar İçin Kaligrafi Eğitimi

Kişinin hayal gücü hat sanatında harflerin sembolleştirilmesi ya da sembolün harfe uygulanması ile ortaya çıkar. Kişinin hayal gücü ne kadar geniş olursa olsun bunu kâğıda aktaramazsa hat sanatı ortaya çıkamaz.

Bu anlamda hat sanatı ustalarının değeri ve önemi tam olarak burada ortaya çıkmaktadır. Herkesin yapabileceği bir şey olmayan hat sanatı, ustasından öğrenilmesi gereken bir zanaattır.

Kaligrafi yani hat sanatı yapmayı öğrenmek isteyen kişi ustasını iyice gözlemlemelidir. Gerçek bir hat ustası olabilmek için uzun bir uğraş ve emek gerekmektedir. Ve elbette ki o ruha erişebilmek işin en önemli kısmıdır.

Bu yüzden katılım gösterdiğiniz kurstaki eğitmenin sadece öğretmen değil bir usta olması şarttır.

Yetişkinler İçin Kaligrafi Eğitimi

Hat sanatının geçmişi incelendiğinde özellikle kişiler arası ve resmi yazışmalarda kullandığı görülmektedir. Matbaanın ortaya çıkması ile de birlikte sadece görsellik yani dekoratif amaçlı bir hal aldı. Zamanla evlerde kullanılan bir tabloya dönüştü. Aslında cami kapılarında ve eski kervansaraylarda kullanıldığını dikkat ettiğinizde görebilirsiniz.

Kaligrafi Dünyası

Kaligrafi Ustası

Kaligrafi Ustası

Kaligrafi Yapanlar

Kaligrafi Yapanlar

Kaligrafinin Tarihçesi

Hat Atölyesi

Hat sanatı bulunduğu bölgeye has özellikler taşıdığı için halka temas edememiştir. Yani sadece önemli yazışmalar ve diplomatik konular için tercih edilmesi bunu engellemiştir. Günümüzde ise sadece görsel bir şölen oluşturmak istendiği zaman tercih edilmektedir. Ek olarak hat sanatı bölgeden bölgeye de farklılık gösterir. Bu durumda en basit hat sanatının bile diğer coğrafyalarda okunmasını engellemiştir.

Kaligrafi Türleri

Kaligrafi Eğitimi, Güzel Yazı Eğitimi ve Hat Kursları içerisin de yerinizi almak ve bu sanatı icra etmek isterseniz kurs içeriklerimiz ile ilgili görüşmek üzere sizleri bekliyoruz. Usta çırak ilişkisi ile bu sanatı icra etmeniz ve kadim gelenekleri devam ettirmeniz için hazırlanan eğitim içeriklerimiz bulunmaktadır.

Güzel Yazı Yazmanın

Hat güzel yazı yazmanın sanat dönüşmüş halidir. Kullanılan tüm alfabelerin değişik yazılışları mevcuttur. Bu değişik yazı şekilleri hattatlık sanatının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sanata en uygun alfabelerden birisi de Arap alfabesidir. Bu nedenle hat sanatı Osmanlılarda ve İslam dünyasının en başlıca el sanatları arasında yer alır.

Geleneksel Hat Dersleri

Osmanlılarda hattatlık diğer doğu İslam dünyasından daha ileri seviyelere taşınmıştır. Sanat eseri değerini taşıyan bir çok hat çalışması ortaya çıkmıştır. Hat sanatında eski harfler kullanılarak yapılan yazı çeşitleri aşağıdaki gibidir

Hat sanatı, İslam sanatının kalbidir denebilir. Hat sanatının İslam sanatların arasında yeri özeldir. Hat yazı olmanın ötesindedir.